หลักสูตรที่เปิดสอน

 • SC Geos Language Plus, Standard 20 lesson, Vancouver
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks $1,080 - $1,080 20,080
  8 Weeks $1,890 - $1,890 49,140
  12 Weeks $2,500 - $2,500 65,000
  20 Weeks $3,910 - $3,910 101,660
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD = 26 บาท โปรโมชั่น ลงเรียน 5 สัปดาห์ฟรี 1 สัปดาห์ สมัครภายใน 31 Dec 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
568 Seymour Street, 4th floor Vancouver, BC, Canada V6B 3J5