หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Specialized Intensive (25 Lessons/week)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,136 35% $2,038.4 50,960
  12 weeks $4,548 35% $2,956.2 73,905
  24 weeks $8,736 35% $5,678.4 141,960
  36 weeks $12,888 35% $8,377.2 209,430
  หมายเหตุ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
220 – 111 ถนน ปีเตอร์ โตรอนโต, ON M5V 2H1