หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English, IELTS Preparation, Cambridge FCE &CAE Exam Prep
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,640 - $2,640 66,000
  12 Weeks $3,960 - $3,960 99,000
  24 Weeks $7,920 - $7,920 198,000
  36 Weeks $11,880 - $11,880 297,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 25 บาท ค่าเรียนเริ่ม พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
401 Sussex st. Sydney NSW 2000 AUS