หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Course 20 ชม / สัปดาห์ (Monday to Thursday 8:45am - 2:30pm) , SBTA & SELA Sydney Campus
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,080 - $2,080 47,840
  12 Weeks $3,120 - $3,120 71,760
  24 Weeks $6,240 - $6,240 143,520
  36 Weeks $9,360 - $9,360 215,280
  48 weeks $12,480 - $12,480 287,040
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 มีนาคม 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
401 Sussex st. Sydney NSW 2000 AUS