หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House International, Toronto ( Super Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,360 30% $2,352 61,152
  12 Weeks $4,800 30% $3,360 87,360
  24 Weeks $8,880 30% $6,216 161,460
  36 Weeks $12,960 30% $9,072 235,872
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 October 2021

 • Stafford House International, Toronto, GE,( Intensive 25 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,040 30% $2,128 55,328
  12 Weeks $4,320 30% $3,024 78,624
  24 Weeks $7,920 30% $5,544 144,144
  36 Weeks $11,520 30% $8,064 209,664
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 October 2021

 • Stafford House International, Toronto, GE,( Standard 20 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,640 30% $1,848 48,048
  12 Weeks $3,720 30% $2,604 67,704
  24 Weeks $6,720 30% $4,704 122,304
  36 Weeks $9,720 30% $6,804 176,904
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 October 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Stafford House St. Toronto, On, Canada