หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Eurocentres, Cairns, 30 Super Intensive CAE, FCE, FT *IELTS, General Language, IELTS,PET
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,800 - $2,800 70,000
  12 Weeks $4,140 - $4,140 103,500
  24 Weeks $7,680 - $7,680 192,000
  36 Weeks $11,520 - $11,520 288,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท สมัครภายใน ธันวาคม 2018

 • Eurocentres, Cairns, 25 Intensive Business, FT *IELTS, General Language, IELTS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,560 - $2,560 64,000
  12 Weeks $3,720 - $3,720 93,000
  24 Weeks $6,960 - $6,960 174,000
  36 Weeks $10,440 - $10,440 261,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท สมัครภายใน ธันวาคม 2018

 • Eurocentres, Cairns, 20 Basic Course, FT,*IELTS, General Language
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,360 - $2,360 59,000
  12 Weeks $3,360 - $3,360 84,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท สมัครภายใน ธันวาคม 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
91-97 Mulgrave Rd, Cairns City QLD 4870 ออสเตรเลีย