หลักสูตรที่เปิดสอน

 • IH, International House, Melbourne ( Semi Intensive 20 hrs)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,560 - $2,560 58,880
  12 Weeks (10 weeks + Free 2 weeks) $3,200 - $3,200 73,600
  24 Weeks (20 weeks + Free 4 weeks) $6,400 - $6,400 147,200
  36 Weeks (30 weeks + Free 6 weeks) $9,600 - $9,600 220,800
  48 weeks (40 weeks + Free 8 weeks) $12,800 $12,800 294,400
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 23 บาท โปรโมชั่น สมัครเรียนและชำระค่าเรียนภายใน Dec 2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
IH Melbourne Level 6 & 7, 350 Queen Street Melbourne 3000 Australia