หลักสูตรที่เปิดสอน

 • IH, International House, Melbourne, AUS, GE, IELTS, Cambridge EXam Preparation
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,080 - $2,080 45,760
  12 Weeks $3,120 - $3,120 68,640
  24 Weeks $6,240 - $6,240 137,280
  36 Weeks $9,360 - $9,360 205,920
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 22 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
241 Royal Parade, Parkville VIC 3052 ออสเตรเลีย