หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive Course, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,560 - $1,560 32,760
  12 Weeks $2,340 - $2,340 49,140
  24 Weeks $4,680 - $4,680 98,280
  36 Weeks $7,020 - $7,020 147,420
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน 31 December 2020 เท่านั้น

 • International House, Intensive Course, Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,080 - $2,080 43,680
  12 Weeks $3,120 - $3,120 65,520
  24 Weeks $6,240 - $6,240 131,040
  36 Weeks $9,360 - $9,360 196,560
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน สิ้นปี 2020 เท่านั้น

 • IH, International House, Melbourne, AUS, GE, IELTS, Cambridge EXam Preparation
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,560 - $1,560 32,760
  12 Weeks $2,340 - $2,340 49,140
  24 Weeks $4,680 - $4,680 98,280
  36 Weeks $7,020 - $7,020 147,420
  48 weeks $9,360 $9,360 196,560
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
241 Royal Parade, Parkville VIC 3052 ออสเตรเลีย