หลักสูตรที่เปิดสอน

 • EC, Semi-Intensive English, Sydney, Australia
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,408 - $2,408 62,608
  12 weeks $3,360 - $3,360 87,360
  24 weeks $6,720 - $6,720 174,720
  36 weeks $10,080 - $10,080 262,080
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่นลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

 • Intensive English 30
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,000 - $2,000 46,000
  12 weeks $3,000 25% $3,000 69,000
  24 weeks $6,000 - $6,000 138,000
  36 weeks $9,000 - $9,000 207,000
  หมายเหตุ :

  อัอัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท Promotion!!!สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2021 และเริ่มเรียนภายในปี 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
63 Oxford St, Darlinghurst NSW 2010 Australia