หลักสูตรที่เปิดสอน

 • EC, Semi-Intensive English, Sydney, Australia
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,408 - $2,408 62,608
  12 weeks $3,360 - $3,360 87,360
  24 weeks $6,720 - $6,720 174,720
  36 weeks $10,080 - $10,080 262,080
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่นลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

 • Intensive English 28
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,640 25% $2,730 68,250
  12 weeks $5,280 25% $3,960 99,000
  24 weeks $9,960 25% $7,470 186,750
  36 weeks $14,940 25% $11,205 280,125
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่นลด 25 % จากค่าเล่าเรียน ภายใน 31 December 2020 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
63 Oxford St, Darlinghurst NSW 2010 Australia