หลักสูตรที่เปิดสอน

 • IH, Intensive Plus 30 San Diego, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,704 $2,704 89,232
  12 Weeks $4,056 $4,056 133,848
  24 Weeks $7,752 $7,752 255,816
  36 Weeks $11,088 $11,088 365,904
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที 30 June 2020 และสามารถเริ่มเรียนก่อน 30 June 2021+ฟรีค่าใบสมัคร 150$

 • IH, Intensive20, San Diego, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,008 $2,008 66,264
  12 Weeks $3,012 $3,012 99,396
  24 Weeks $5,760 $5,760 190,080
  36 Weeks $7,812 $7,812 257,796
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที 30 June 2020 และสามารถเริ่มเรียนก่อน 30 June 2021+ฟรีค่าใบสมัคร 150$

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
233 A Street 3rd Floor #310, San Diego, CA 92101 สหรัฐอเมริกา