หลักสูตรที่เปิดสอน

 • The English Studio, GE 20hrs/wks, London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,200 - £1,200 49,200
  12 Weeks £1,620 - £1,620 66,420
  24 Weeks £3,000 - £3,000 123,000
  36 Weeks £4,140 - £4,140 169,740
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน หมดเขตสมัครเรียนภายใน ธันวาคม 2020

 • The English Studio, GE 15hrs/wks, London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £920 - £920 37,720
  12 Weeks £1,260 £1,260 51,660
  24 Weeks £2,400 - £2,400 98,400
  36 Weeks £3,420 - £3,420 140,220
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน หมดเขตสมัครเรียนภายใน ธันวาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Holborn House, 113 High Holborn, London WC1V 6JQ สหราชอาณาจักร