หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive Programme 28
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,240 25% $2,430 60,750
  12 weeks $4,680 25% $3,510 87,750
  24 weeks $9,120 25% $6,840 171,000
  36 weeks $13,680 25% $10,260 256,500
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท Promotion!!! ส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020 เท่านั้น

 • Standard Programme 20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,216 - $2,216 57,616
  12 weeks $3,192 - $3,192 82,992
  24 weeks $6,384 - $6,384 165,984
  36 weeks $9,576 - $9,576 248,976
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท Promotion!!! ส่วนลด 30% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020 เท่านั้นเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 5/119 Charlotte St, Brisbane City QLD 4000 ออสเตรเลีย