หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,000 - $2,000 46,000
  12 weeks $3,000 $3,000 69,000
  24 weeks $6,000 - $6,000 138,000
  36 weeks $9,000 - $9,000 207,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท Promotion!!!สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2021 และเริ่มเรียนภายในปี 2021

 • Standard Programme GE20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,000 - $2,000 46,000
  12 weeks $3,000 - $3,000 69,000
  24 weeks $6,000 - $6,000 138,000
  36 weeks $9,000 - $9,000 207,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท Promotion!!!สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2021 และเริ่มเรียนภายในปี 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 3/30 Church St, Melbourne VIC 3000 ออสเตรเลีย