หลักสูตรที่เปิดสอน

 • EC English, GE20 , Auckland
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,000 $2,000 42,000
  12 Weeks $3,000 $3,000 63,000
  12 Weeks $6,000 $6,000 126,000
  36 Weeks $9,000 $9,000 189,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZ 1 = 21 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 March 2021 เริ่มเรียนภายในปี 2021

 • EC Intensive 30 Programme, Auckland
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,000 - $2,000 42,000
  12 Weeks $3,000 - $3,000 63,000
  24 Weeks $6,000 - $6,000 126,000
  36 Weeks $9,000 - $9,000 189,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZ 1 = 21 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 March 2021 เริ่มเรียนภายในปี 2021

 • EC, Semi-Intensive 24 Programme, Auckland
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,640 30% $2548 53508
  12 Weeks $5220 30% $3,654 76734
  24 Weeks $10200 30% $7140 149940
  36 Weeks $15300 30% $10,710 224910
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZ 1 = 21 บาท โปรโมชั่นลดราคา 30% พร้อมฟรีค่าใบสมัคร,ค่าจัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 6/75 Karangahape Road, Auckland CBD, Auckland 1010 นิวซีแลนด์