หลักสูตรที่เปิดสอน

 • EC Intensive 28 Programme, Auckland
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,640 25% $2,730 54,600
  12 Weeks $5,220 25% $3,915 78,300
  24 Weeks $10,200 25% $7,650 153,000
  36 Weeks $15,300 25% $11,475 229,500
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZ 1 = 20 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัคร,ค่าจัดหาที่พักและค่ารถรับที่สนามบิน เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

 • EC, Semi-Intensive 24 Programme, Auckland
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,640 30% $2548 53508
  12 Weeks $5220 30% $3,654 76734
  24 Weeks $10200 30% $7140 149940
  36 Weeks $15300 30% $10,710 224910
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน NZ 1 = 21 บาท โปรโมชั่นลดราคา 30% พร้อมฟรีค่าใบสมัคร,ค่าจัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 6/75 Karangahape Road, Auckland CBD, Auckland 1010 นิวซีแลนด์