หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Sprachcaffe Languages Plus, Online English Course, Victoria
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £68 - £68 2,312
  4 Weeks £160 - £160 5,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน เงินยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนช่วงนี้

 • Sprachcaffe Languages Plus, Super Intensive 40, Victoria
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,520 - $2,520 57,960
  12 Weeks $3,450 - $3,450 79,350
  24 Weeks $6,500 - $6,500 149,500
  36 Weeks $9,750 - $9,750 224,250
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

 • Sprachcaffe Languages Plus, Intensive 30, Victoria
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,170 - $2,170 49,910
  12 Weeks $2,950 - $2,950 67,850
  24 Weeks $5,500 - $5,500 126,500
  36 Weeks $8,250 - $8,250 189,750
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

 • Sprachcaffe Languages Plus, GE Standard 24, Victoria
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks $1,080 - $1,080 24,840
  8 Weeks $1,890 - $1,890 43,470
  12 Weeks $2,550 - $2,550 58,650
  20 Weeks $3,995 - $3,995 91,885
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

 • Sprachcaffe Languages Plus, GE Standard 20, Victoria
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks $940 - $940 21,620
  8 Weeks $1,645 - $1,645 37,835
  12 Weeks $2,200 - $2,200 50,600
  20 Weeks $3,400 - $3,400 78,200
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1208 BC-1,Victoria, BC V8W 2E5 BC-1, Victoria, BC V8W 2E5 แคนาดา