หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, GE English Online Group Classes Only , New Castle
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £440 - £440 18,040
  8 Weeks £800 - £800 32,800
  12 Weeks £1,200 - £1,200 49,200
  24 Weeks £1,920 - £1,920 78,720
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1= 41 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน ปี 2021 เท่านั้น

 • International House, GE English Course , New Castle
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £2,080 - £2,080 93,600
  8 Weeks £3,000 - £3,000 135,000
  12 Weeks £5,760 - £5,760 259,200
  24 Weeks £3,120 - £7,920 356,400
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1= 45 บาท โปรโมชั่น 2022 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
7 Gallowgate, Newcastle upon Tyne NE1 4SG สหราชอาณาจักร