หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Super Intensive 40, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $4,232 30% 2,962 77,012
  12 Weeks $6,132 30% $4,292 111,592
  24 Weeks $11,784 30% $8,249 214,474
  36 Weeks $17,424 33% $12,197 317,122
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เมื่อภายในปี 2022

 • Intensive 30, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,616 30% $2,531.20 65,811.20
  12 Weeks $5,244 30% $3,670.80 95,440.80
  24 Weeks $10,080 30% $7,056 183,456
  36 Weeks $14,868 30% $10,408 270,608
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เมื่อภายในปี 2022

 • General English 20 Afternoon, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,232 30% $2,284.80 59,404.80
  12 Weeks $4,680 30% $3,276 85,176
  24 Weeks $9,000 30% $6,300 163,800
  36 Weeks $13,284 30% $9,298 241,768.80
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เมื่อภายในปี2022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
#exception_error { background: #ddd; font-size: 1em; font-family:sans-serif; text-align: left; color: #333333; } #exception_error h1, #exception_error h2 { margin: 0; padding: 1em; font-size: 1em; font-weight: normal; background: #911911; color: #FFFFFF; } #exception_error h1 a, #exception_error h2 a { color: #FFFFFF; } #exception_error h2 { background: #666666; } #exception_error h3 { margin: 0; padding: 0.4em 0 0; font-size: 1em; font-weight: normal; } #exception_error p { margin: 0; padding: 0.2em 0; } #exception_error a { color: #1b323b; } #exception_error pre { overflow: auto; white-space: pre-wrap; } #exception_error table { width: 100%; display: block; margin: 0 0 0.4em; padding: 0; border-collapse: collapse; background: #fff; } #exception_error table td { border: solid 1px #ddd; text-align: left; vertical-align: top; padding: 0.4em; } #exception_error div.content { padding: 0.4em 1em 1em; overflow: hidden; } #exception_error pre.source { margin: 0 0 1em; padding: 0.4em; background: #fff; border: dotted 1px #b7c680; line-height: 1.2em; } #exception_error pre.source span.line { display: block; } #exception_error pre.source span.highlight { background: #f0eb96; } #exception_error pre.source span.line span.number { color: #666; } #exception_error ol.trace { display: block; margin: 0 0 0 2em; padding: 0; list-style: decimal; } #exception_error ol.trace li { margin: 0; padding: 0; } .js .collapsed { display: none; }

ErrorException [ Warning ]: mkdir(): Permission denied

FCPATH/modules\un\models\un_model.php [ 258 ]

253 
254         if(!file_exists(FCPATH . $file_dest))
255         {
256           $_dirname = dirname(FCPATH . $file_dest);
257           if(!file_exists($_dirname) || !is_dir($_dirname))
258             mkdir($_dirname, 0755, true);
259 
260 
261           if(file_exists($_dirname))
262           {
263             $img = new Zebra_Image();
 1. {PHP internal call} » MY_Exceptions::error_handler(arguments)

 2. FCPATH/modules\un\models\un_model.php [ 258 ] » mkdir(arguments)

 3. FCPATH/public\themes\isc\front\institution-details.php [ 259 ] » Un_Model->photo_resize(arguments)

 4. FCPATH/application\third_party\MX\Loader.php [ 315 ] » include(arguments)

 5. FCPATH/application\core\MY_Loader.php [ 110 ] » MX_Loader->_ci_load(arguments)

 6. FCPATH/application\core\MY_Controller.php [ 121 ] » MY_Loader->view(arguments)