หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Super Intensive 40, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $4,232 30% $2,962 77,012
  12 Weeks $6,132 33% $4,292 111,592
  24 Weeks $11,784 30% $8,249 214,474
  36 Weeks $17,424 30% $12,197 317,122
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เมื่อภายในปี 2022

 • Intensive 30, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,616 30% $2,531.20 65,811.20
  12 Weeks $5,244 30% $3,670.80 95,440.80
  24 Weeks $10,080 30% $7,056 185,456
  36 Weeks $14,868 30% $10,408 270,608
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เมื่อภายในปี 2022

 • General English 20 Afternoon, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,232 30% $2,284.80 39,404.80
  12 Weeks $4,680 30% $3,276 85,176
  24 Weeks $9,000 30% $6,300 163,800
  36 Weeks $13,284 30% $9,298.80 241,768.80
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เมื่อภายในปี 2022

 • General English 20, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,648 30% $1,853.60 48,193.60
  12 Weeks $3,852 30% $2,696.40 70,106.40
  24 Weeks $7,368 30% $5,157.60 134,097.60
  36 Weeks $10,944 30% $7,660.80 199,180.80
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เมื่อภายในวันที่ ปี 2022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
111 Peter St #220, Toronto, ON M5V 2H1 แคนาดา