หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Super-Intensive 36, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $4,016 30% $2,811 92,763
  12 Weeks $5,844 30% $4,091 135,003
  24 Weeks $11,208 30% $7,846 258,918
  36 Weeks $16,524 30% $11,567 381,711
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน ปี 2022 นี้เท่านั้น

 • Intensive 30, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,432 30% $2,402 79,260
  12 Weeks $5,004 30% $3,503 115,599
  24 Weeks $9,576 30% $6,703 221,199
  36 Weeks $14,112 30% $9,878 325,974
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน ปี 2022 นี้เท่านั้น

 • Semi-Intensive 23 Afternoon, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,064 30% $2,145 70,785
  12 Weeks $4,464 30% $3,125 103,125
  24 Weeks $8,544 30% $5,981 197,373
  36 Weeks $12,608 30% $8,820 291,060
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 2022 นี้เท่านั้น

 • General English 20 Morning, Oxford International
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,520 30% $1,764 58,212
  12 Weeks $3,672 30% $2,570 84,810
  24 Weeks $6,984 30% $4,889 117,336
  36 Weeks $7,200 30% $7,056 232,848
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน ปี2022 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
415 Broadway, San Diego, CA 92101 สหรัฐอเมริกา