CWC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง LA ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญ เช่น Hollywood เพียงไม่กี่นาท ห่างจาก Beverly Hills เพียง 20 นาที สามารถไปเที่ยวชมวิวทะเลที่ Santa Monica ภายใน 30 นาที และสามารถไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ Big Bear โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง
สถาบัน CWC ได้รับการรับรองโดย Accrediting Council for continuing education and Training (ACCET) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะระดับประเทศ ได้รับการยอมรับจากอังค์กรการศึกษา The California Bureau for Private Postsecondary Education (BPPE) และได้รับการรับรองจาก SEVIS ทางสถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม ผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
 
หลักสูตรที่น่าสนใจ
  • Standard ESL  โปรแกรมนี้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งโครงสร้างหลักไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง ผ่อนคลายเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • Conversation โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์ที่หลากหลายพร้อมกับประโยคสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการเสนอรายงาน การออกเสียงและเน้นคำ
  • TOEFL หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL iBT
  • ESL + Barista  
  • ESL + Music
 
 
Standard ESL / TOELF
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 weeks $2,000 - $2,000 64,000
12 weeks $2,700 - $2,700 89,400
24 weeks $4,800 - $4,800 153,600
36 weeks $6,600 - $6,600 211,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32บาท สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019 นี้เท่านั้น