ความเชื่อมั่นความสนุกสนานเพื่อน - วางรากฐานสำหรับความคล่อง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและความคล่องในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสนุกสนาน นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริง การเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปจะทำให้คุณมีความมั่นใจและทักษะในการทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษหรือเพื่อไปศึกษาต่อหรือเตรียมสอบหลักสูตรต่อไป  

โปรแกรมได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมหนังสือหลายหลักสูตรซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแผนกวิชาการของเราเราจึงพยายามค้นหาหนังสือและวัสดุในห้องเรียนที่ทันสมัยและทันสมัยที่สุด

Discover English มีภาษาอังกฤษทั่วไปหกระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง ชั้นเรียนเริ่มต้นของเรายอมรับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษน้อยมากสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับคำเดียว ไม่มีใครอยู่ในระดับต่ำเกินไป ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงของเรามีไว้สำหรับนักเรียนที่มีทักษะการสื่อสารในระดับสูงและเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการสอบขั้นสูงเช่น FCE, CAE, IELTS หรือ Academic English

นักเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปจะทำการทดสอบตำแหน่งเพื่อกำหนดจุดเข้าเมือง สัปดาห์ของชั้นครูของเราประเมินนักเรียนทุกคนและทำการประเมินผลรายสัปดาห์ตามเนื้อหาที่ครอบคลุม จากผลการประเมินในชั้นเรียนและประสิทธิภาพของชั้นเรียนนักเรียนอาจได้รับการแนะนำให้เปลี่ยนการทดสอบในระดับในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

General English, Discover English, Melbourne
ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,200 - $2,200 48,400
12 weeks $3,300 - $3,300 72,600
24 weeks $6,000 - $6,000 132,000
36 weeks $9,000 - $9,000 198,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 22 บาท โปรโมชั่นเมื่อสมัครและเริ่มเรียนภายใน 31 December 2019, Discount+no Enrollment fee to 31 August 2019