หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Oxford International English School, Oxford - Full Day Super-Intensive40 (9.00-4.30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,832 20% £2,272 93,152
  12 Weeks £3,288 20% £3,072 125,952
  24 Weeks £6,840 20% £5,472 224,352
  36 Weeks £10,260 20% £8,208 336,528
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 May 2021

 • Oxford International English School, Oxford - GE Afternoon 20 (1.00-4.30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,240 20% £992 40,672
  12 Weeks £1,860 20% £1,488 61,008
  24 Weeks £3,720 20% £2,976 122,016
  36 Weeks £5,580 20% £4,464 183,024
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมืิ่อสมัครภายในวันที่ 31 May 2021

 • General English (Intensive 30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,344 20% £1,880 77,080
  12 weeks £3,156 20% £2,532 103,812
  24 weeks £5,400 20% £4,320 177,120
  36 weeks £8,100 20% £6,480 265,680
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 May 2021

 • General English (Morning 20) 9.00 - 12.15
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,848 20% £1,480 60,680
  12 weeks £2,484 20% £1,992 81,672
  24 weeks £4,392 20% £3,528 144,648
  36 weeks £6,588 20% £5,292 216,972
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ภายใน 31 May 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
36-37 Pembroke Street Oxford, OX1 1BP