หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English (Morning 30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,952 15% £1,659.2 71,345.6
  12 weeks £2,616 15% £2,223.6 95,614.8
  24 weeks £4,488 15% £3,814.8 164,036.4
  36 weeks £6,732 15% £5,722.2 246,054.6
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2017

 • General English (Morning 20) 9.00 - 12.15
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,592 15% £1,353.2 59,540.8
  12 weeks £2,136 15% £1,815.6 79,886.4
  24 weeks £3,768 15% £3,202.8 140,923.2
  36 weeks £5,652 15% £4,804.2 211,384.8
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% + ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 กันยายน 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
36-37 Pembroke Street Oxford, OX1 1BP