หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Oxford International English School, Oxford - Full Day Intensive (9.00-4.30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,440 20% £1,952 80,032
  12 Weeks £3,288 20% £2,630.40 107,846.40
  24 Weeks £5,904 20% £4,723.20 193,651.20
  36 Weeks £8,856 20% £7,084.80 290,476.80
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31สิงหาคม 2020

 • Oxford International English School, Oxford - GE Afternoon 20 (1.00-4.30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,240 20% £992 40,672
  12 Weeks £1,860 20% £1,488 61,008
  24 Weeks £3,720 20% £2,976 122,016
  36 Weeks £5,580 20% £4,464 183,024
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมืิ่อสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2020

 • General English (Morning 30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,008 15% £1,706.80 75,099.20
  12 weeks £2,700 15% £2,295 100,980
  24 weeks £4,632 15% £3,937.20 173,236.80
  36 weeks £6,948 15% £5,905.80 259,855.20
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

 • General English (Morning 20) 9.00 - 12.15
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,592 15% £1,353.2 59,540.8
  12 weeks £2,136 15% £1,815.6 79,886.4
  24 weeks £3,768 15% £3,202.8 140,923.2
  36 weeks £5,652 15% £4,804.2 211,384.8
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% + ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
36-37 Pembroke Street Oxford, OX1 1BP