หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,320 - $2,320 53,360
  12 Weeks $3,480 - $3,480 80,040
  24 Weeks $6,240 - $6,240 143,520
  36 Weeks $9,360 - $9,360 215,280
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD : 23 บาท/ Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง Dec 2023 เท่านั้น

 • Certificate in Education and Health
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate III in Early Childhood Education and Care (56 weeks) $8,000 - $8,000 184,000
  Diploma of Early Childhood Education and Care (56 weeks) $8,000 - $8,000 184,000
  Package total Cert&Dip (112 weeks) $16,000 $2,000 $14,000 322,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD : 23 บาท Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 30 Dec 2023 (เริ่มเรียนได้ไม่เกิน 20 Jun 2024) ค่าเทอมหลักสูตรแบ่งชำระได้ 50 %

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia