หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate and Diploma
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Cert IV in Business 28 weeks $3,050 $3,050 76,250
  Diploma of Business 28 weeks $4,500 $4,500 112,500
  Diploma of Leadership and Management 42 weeks $5,800 $5,800 145,000
  Cert III in Early Childhood Education&Care 28 weeks $3,850 $3,850 96,250
  Diploma of Project Management 48 weeks $6,500 $6,500 162,500
  หมายเหตุ :

  Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2018 เท่านั้น

 • General English, IELST Exam preparation, TOEIC
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $ 2,960 - $ 2,120 48,760
  12 weeks $4,320 - $3,060 70,380
  24 weeks $8,400 - $5,640 129,720
  48 weeks $12,600 - $8,460 194,580
  หมายเหตุ :

  โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 30 June 2019 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia