หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Shafston International College, GE English, IELTS Preparation, TOEIC& Cambridge Course 25, Brisbane
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,080 - $2,080 43,680
  12 Weeks $3,120 - $3,120 65,520
  24 Weeks $5,760 - $5,760 120,960
  36 Weeks $8,640 - $8,640 181,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD : 21 บาท/ Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 30 September 2020

 • Certificate and Diploma, Shafston, Brisbane
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Cert IV in Business 28 weeks $2,900 - $2,900 60,900
  Diploma of Business 34 weeks $3,150 - $3,150 66,150
  Diploma of Leadership and Management 42 weeks $3,940 - $3,940 82,740
  Cert III in Early Childhood Education&Care 28 weeks $3,850 $3,850 107,800
  Advance Diploma of Leadership & Management 52 weeks $6,000 $6,000 126,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD : 21 บาท Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 30 September 2020

 • General English, IELST Exam preparation, TOEIC/Cambridge Course, Brisbane, AUS
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $ 3,840 - $ 2,080 43,680
  12 weeks $5,280 - $3,120 65,520
  24 weeks $10,560 - $5,760 120,960
  48 weeks $15,480 - $8,640 181,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 30 April 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia