หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate and Diploma
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Cert IV in Business 28 weeks $3,050 $3,050 76,250
  Diploma of Business 28 weeks $4,500 $4,500 112,500
  Diploma of Leadership and Management 42 weeks $5,800 $5,800 145,000
  Cert III in Early Childhood Education&Care 28 weeks $3,850 $3,850 96,250
  Diploma of Project Management 48 weeks $6,500 $6,500 162,500
  หมายเหตุ :

  Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2018 เท่านั้น

 • General English, IELST Exam preparation, TOEIC/Brisbane, Gold coast
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $ 2,960 - $ 2,200 48,400
  12 weeks $4,320 - $3,180 69,960
  24 weeks $8,640 - $5,880 129,360
  48 weeks $12,600 - $8,820 194,040
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 22 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia