หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Inlingua, Washington DC, General English Inlingua Premium 24 (Evening)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,040 20% $1,632 53,856
  12 Weeks $3,060 20% $2,448 80,784
  24 Weeks $5,280 20% $3,696 121,968
  36 Weeks $7,920 20% $6,336 209,088
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2018

 • Inlingua, Washington DC, General English Inlingua Premium 25 (Morning)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,760 20% $2,208 72,804
  12 Weeks $4,140 20% $3,312 109,296
  24 Weeks $7,200 20% $5,760 190,080
  36 Weeks $10,800 20% $8,640 285,120
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1901 N Moore St LL 01, Arlington, VA 22209 สหรัฐอเมริกา