หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,560 20% £2,048 92,160
  12 Weeks £3,360 20% £2,688 120,960
  24 Weeks £5,640 20% £4,512 203,040
  36 Weeks £8,460 20% £6,768 304,560
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 June 2022

 • Kaplan International English, GE, Bath, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,280 20% $1,824 82,080
  12 Weeks $3,000 20% $2,400 108,000
  24 Weeks $5,280 20% $4,224 190,089
  48 Weeks $7,920 20% $6,336 285,120
  หมายเหตุ :

  ตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 June 2022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
5 Trim St, Bath BA1 1HB United Kingdom