หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,480 20% £1,984 81,344
  12 Weeks £3,540 20% £2,832 116,112
  24 Weeks £6,720 20% £5,376 220,416
  36 Weeks £10,080 20% £8,064 330,624
  หมายเหตุ :

  ตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ รับเพิ่มฟรี 1 สัปดาห์/ เมื่อสมัครเรียน 30 สัปดาห์ รับเพิ่มฟรี 2 สัปดาห์ หมดเขต 30 September 2020

 • Kaplan Internsational English, GE, Bath, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,200 20% $1,760 72,160
  12 Weeks $3,180 20% $2,544 104,304
  24 Weeks $6,120 20% $4,692 192,372
  48 Weeks $9,180 20% $6,936 284,376
  หมายเหตุ :

  ตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 December 2020**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
5 Trim St, Bath BA1 1HB United Kingdom