หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Diploma & Certificate in Marketing , ILSC Greystone College Melbourne
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate IV in Marketing and Communication (60-64weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Diploma of Marketing and Communication (60-64weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Advanced Diploma of Marketing and Communication (60-64weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครก่อน 31 Mar 2024 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ 4 เทอม)

 • Diploma & Certificate in Business / Diploma & Certificate in Entrepreneurship
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate II in Workplace Skills (52-54 weeks) $5,250 - $5,250 120,750
  Certificate III in Business (60-66 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Certificate IV in Business (60-66 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Diploma of Business (60-66 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Diploma of Business (Organizational Development) $7,000 - $7,000 161,000
  Certificate IV in Business (Leadership) (60-64 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Certificate IV in Business (Sustainability) (60-64 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Diploma of Business (Digital Transformation) (60-64 weeks) $7,000 - $7,000 161,000
  Certificate III in Entrepreneurship & New Business (52 Weeks) $5,250 - $5,250 120,750
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 Mar 2024 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ 3-4 ครั้งแล้วแต่หลักสูตร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
120 Spencer Street, Level 7, Melbourne, VIC 3000 Australia