หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English 20
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,640 20% $2,112 73,920
  12 weeks $3,840 20% $3,072 107,520
  24 weeks $6,840 25% $5,130 179,550
  36 weeks $10,260 25% $7,695 269,325
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง วันที่ 31 มิถุนายน 2017

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2015 Center Street Berkeley CA 94704