หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,456 - $3,456 117,504
  12 Weeks $4,848 - $4,848 164,832
  24 Weeks $8,928 - $8,928 303,552
  36 Weeks $13,392 - $13,392 455,328
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

 • Intensive 25, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,072 - $3,072 104,448
  12 Weeks $4,368 - $4,368 148,512
  24 Weeks $8,064 - $8,064 274,176
  32 Weeks $12,096 - $12,096 411,264
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

 • GE 20, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,400 20% $2,720 92,480
  12 Weeks $4,800 20% $3,840 134,560
  24 Weeks $8,880 20% $7,104 241,536
  36 Weeks $13,320 20% $10,656 362,304
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2015 Center Street Berkeley CA 94704