หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,920 $2,040 65,280
  12 Weeks $5,880 $3,060 97,920
  24 Weeks $8,880 $5,880 188,160
  36 Weeks $13,320 $8,820 282,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

 • Intensive 25, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,480 $1,840 58,880
  12 Weeks $5,220 $2,760 88,320
  24 Weeks $8,160 $5,280 168,960
  32 Weeks $12,240 $7,920 253,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

 • GE 20, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,040 $2,120 67,840
  12 Weeks $4,560 $2,460 78,720
  24 Weeks $7,560 $4,680 149,760
  36 Weeks $11,346 $7,020 224,640
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2015 Center Street Berkeley CA 94704