หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,920 $2,080 68,640
  12 Weeks $5,880 $3,120 102,960
  24 Weeks $8,880 $6,000 198,000
  36 Weeks $13,320 $9,000 297,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

 • Intensive 25, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,480 $1,880 62,040
  12 Weeks $5,220 $2,820 93,060
  24 Weeks $8,160 $5,400 178,200
  32 Weeks $12,240 $8,100 267,300
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

 • GE 20, San Francisco, LSI, USA
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,040 $1,680 55,440
  12 Weeks $4,560 $2,520 83,160
  24 Weeks $7,560 $4,800 158,400
  36 Weeks $11,346 $7,200 237,600
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2015 Center Street Berkeley CA 94704