หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, London - GE (Intensive 25 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,460 - £2,460 108,240
  12 Weeks £3,303 - £3,303 145,332
  24 Weeks £5,742 - £5,742 252,648
  36 Weeks £8,613 - £8,613 318,972
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัคร ภายใน 30 April 2024

 • Stafford House School of English, (Standard 20 lessons), London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,076 - £2,076 91,344
  12 Weeks £2,916 - £2,916 128,304
  24 Weeks £5,058 - £5,058 222,552
  36 Weeks £7,587 - £7,587 333,828
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% และฟรีค่าใบสมัคร เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024

 • Stafford House International, Brighton, GE,( Super Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,622 - £2,622 115,368
  12 weeks £3,546 - £3,546 156,024
  24 weeks £6,030 £6,030 265,320
  36 weeks £9,045 - £9,045 397,980
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม