หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, GE (Super Intensive 30 lessons), London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £3,080 20% £2,464 101,024
  12 Weeks £4,140 20% £3,312 135,792
  24 Weeks £7,080 20% £5,664 232,224
  36 Weeks £10,260 20% £8,208 336,528
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20%เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020

 • Stafford House School of English, GE (Standard 20 lessons), London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,440 30% £1,952 80,032
  12 Weeks £3,420 20% £2,736 112,176
  24 Weeks £5,880 30% £4,704 192,864
  36 Weeks £8,460 30% £6,768 277,488
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020 นี้

 • Stafford House School of English, (Intensive 25 lessons), London, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,760 20% £2,208 90,528
  12 weeks £3,660 20% £2,928 120,048
  24 weeks £6,480 20% £5,184 212,544
  36 weeks £9,180 20% £7,344 301,104
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20%เมื่อสมัครภายใน 31 December 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม