หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,480 25% £1,860 79,980
  12 weeks £3,240 25% £2,430 104,490
  24 weeks £5,640 25% £4,230 181,840
  36 weeks £7,920 25% £5,940 255,420
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 43 บาท โปรโมชั่นลด 25% เมื่อสมัครภายใน 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม