หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, GE (Super Intensive 30 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,364 - £2,364 10,401
  12 Weeks £3,168 - £3,168 139,392
  24 Weeks £5,382 £5,382 236,808
  36 Weeks £8,073 - £8,073 355,212
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024

 • Stafford House International, GE ( Standard 20 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,860 - £1,860 81,840
  12 Weeks £2,601 - £2,601 114,444
  24 Weeks £4,536 - £4,536 199,584
  36 Weeks £6,804 - £6,804 299,376
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024 นี้

 • Stafford House School of English, GE(Intensive 25 lessons), Cambridge, UK
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,208 - £2,208 97,152
  12 weeks £2,934 - £2,934 129,096
  24 weeks £5,112 - £5,112 224,928
  36 weeks £7,668 - £7,668 337,392
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครภายใน 30 April 2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD