หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, Cambridge - GE (Intensive 30 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,880 25% £2,160 95,040
  12 Weeks £3,840 25% £2,880 126,720
  24 Weeks £6,480 25% £4,860 213,840
  36 Weeks £9,360 25% £7,020 308,880
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

 • Stafford House International, Cambridge - GE ( Essential 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,416 40% £1,416 58,056
  12 Weeks £1,980 40% £1,980 81,180
  24 Weeks £3,456 40% £3,456 141,696
  36 Weeks £4,968 40% £4,968 203,688
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40% เมื่อสมัครภายใน 30 June 2020 นี้

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,608 40% £1,608 65,928
  12 weeks £2,124 40% £2,124 87,084
  24 weeks £3,744 40% £3,744 153,504
  36 weeks £5,292 40% £5,292 216,972
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40%เมื่อสมัครภายใน 31 พฤษภาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD