หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, Language Studies International (LSI), Vancouver
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,104 - $3,104 80,704
  12 Weeks $4,560 - $4,560 54,720
  24 Weeks $8,544 - $8,544 222,144
  36 Weeks $12,816 - $12,816 333,216
  หมายเหตุ :

  อัตตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

 • GE20, Language Studies International (LSI), Vancouver
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,560 - $2,560 66,560
  12 Weeks $3,744 - $3,744 97,344
  24 Weeks $7,104 - $7,104 184,704
  36 Weeks $10,656 - $10,656 277,056
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

 • Intensive25, Language Studies International (LSI), Vancouver
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,848 - $2,848 74,648
  12 weeks $4,176 - $4,176 108,579
  24 weeks $7,776 - $7,776 202,176
  36 weeks $11,664 - $11,664 303,264
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu