หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 25, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,056 - $2,080 52000
  12 weeks $4,224 - $3,000 75000
  24 weeks $7,368 - $5,640 141000
  36 weeks $11,052 - $8,460 211500
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 25 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 December 2019 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu