หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,400 $2,240 51,520
  12 Weeks $5,520 $3,240 74,520
  24 Weeks $8,040 $5,760 132,480
  36 Weeks $12,060 $9,720 223,560
  หมายเหตุ :

  อัตตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

 • GE 20, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,840 $1,840 42,320
  12 Weeks $2,640 $2,640 60,720
  24 Weeks $4,800 $4,800 110,400
  36 Weeks $7,200 $7,200 165,600
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

 • Intensive 25, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,120 - $2,080 47,840
  12 weeks $4,320 - $3,000 69,000
  24 weeks $7,560 - $5,400 124,200
  36 weeks $11,340 - $8,100 186,300
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu