หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 30, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,400 $2,280 59,280
  12 Weeks $5,520 $3,300 85,800
  24 Weeks $8,040 $5,880 152,880
  36 Weeks $12,060 $8,820 229,320
  หมายเหตุ :

  อัตตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

 • GE 20, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,840 $1,880 48,880
  12 Weeks $2,640 $2,700 70,200
  24 Weeks $4,800 $4,920 127,920
  36 Weeks $7,200 $7,380 191,880
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

 • Intensive 25, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,120 - $2,120 55,120
  12 weeks $4,320 - $3,060 79,560
  24 weeks $7,560 - $5,520 143,520
  36 weeks $11,340 - $8,280 215,280
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu