หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive 25, Vancouver, LSI
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,960 - $2,080 49,920
  12 weeks $4,080 - $3,000 72,000
  24 weeks $5,640 - $5,640 $135,360
  36 weeks $10,620 - $8,460 203,040
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 24 บาท เมื่อสมัครภายใน 30 มิถุนายน 2018 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu