หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House International, Calgary, GE,( Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,200 30% $2,240 58,240
  12 Weeks $4,560 30% $3,192 82,992
  24 Weeks $8,640 30% $6,048 157,248
  36 Weeks $12,600 30% $8,820 229,320
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

 • Stafford House International, Calgary, GE,( Standard 25 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,880 30% $2,016 52,416
  12 Weeks $4,080 30% $2,856 74,256
  24 Weeks $7,680 30% $5,376 139,776
  36 Weeks $11,160 30% $7,812 203,112
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

 • Stafford House International, Calgary, GE,( Essential 20 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,480 30% $1,736 45,136
  12 Weeks $3,480 30% $2,436 63,336
  24 Weeks $6,480 30% $4,536 117,936
  36 Weeks $9,360 30% $6,552 170,352
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
840 6 Ave SW #100, Calgary, AB T2P 3E5 , Cadana