หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House International, Calgary, ( Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,320 30% $2,324 53,452
  12 Weeks $4,740 30% $3,318 76,314
  24 Weeks $8,880 30% $6,216 142,968
  36 Weeks $12,960 30% $9,072 208,656
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free online 8 weeks สมัครภายใน September 2020

 • Stafford House International, Calgary, GE,( Standard 25 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,000 40% $1,800 41,400
  12 Weeks $4,260 40% $2,556 58,788
  24 Weeks $7,920 40% $4,752 113,896
  36 Weeks $11,520 40% $6,912 158,976
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 40% + Free online 8 weeks สมัครภายใน 31 August 2020

 • Stafford House International, Calgary, GE,( Essential 20 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,480 30% $1,736 39,928
  12 Weeks $3,480 30% $2,436 56,028
  24 Weeks $6,480 30% $4,536 104,328
  36 Weeks $9,360 30% $6,552 150,696
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 August 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
840 6 Ave SW #100, Calgary, AB T2P 3E5 , Cadana