หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House International, Calgary, ( Super Intensive 30 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,320 30% $2,324 60,424
  12 Weeks $4,740 30% $3,318 86,268
  24 Weeks $8,880 30% $6,216 161,616
  36 Weeks $12,960 30% $9,072 235,872
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน 31 October 2021

 • Stafford House International, Calgary, GE,( Intensive 25 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,000 30% $2,100 54,600
  12 Weeks $4,260 30% $2,982 77,532
  24 Weeks $7,920 30% $5,544 144,144
  36 Weeks $11,520 30% $8,064 209,664
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน 31 October 2021

 • Stafford House International, Calgary, GE,( Standard 20 Lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,600 30% $1,820 47,320
  12 Weeks $3,660 30% $2,562 66,612
  24 Weeks $6,720 30% $4,704 122,304
  36 Weeks $9,720 30% $6,804 176,904
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 October 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
840 6 Ave SW #100, Calgary, AB T2P 3E5 , Cadana