หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,600 20% £2,080 85,280
  12 Weeks £3,720 20% £2,976 122,016
  24 Weeks £7,200 20% £5,760 236,160
  36 Weeks £10,800 20% £8,640 354,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% หมดเขต March 2021

 • Semi-Intensive
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,280 20% £1,824 74,784
  12 Weeks £3,300 20% £2,640 108,240
  24 Weeks £6,360 20% £5,088 208,608
  36 Weeks £9,540 20% £7,632 312,912
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียน หมดเขต 31 March 2021

 • General English
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,000 20% £1,600 65,600
  12 Weeks £2,880 20% £2,304 94,464
  24 Weeks £5,520 20% £4,416 181,056
  36 Weeks £8,280 20% £6,624 271,584
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียน หมดเขต 31 March 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
askerville House, 2 Centenary Square, Birmingham B1 2ND, United Kingdom