หลักสูตรที่เปิดสอน

 • SPRACHCAFFE Language Plus, Online Course, Brighton
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £68 £68 2,312
  4 Weeks £160 £160 5,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน เงินยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนช่วงนี้

 • SPRACHCAFFE Language Plus, Maxi Group Afternoon20, Brighton, Uk
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £735 £735 30,135
  12 Week £850 £850 34,850
  24 Weeks £1,700 £1,700 69,700
  36 Weeks £2,550 £2,550 104,550
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนถึงธันวาคม 2020

 • Sprachcaffe Languages Plus, GE Standard 20, Brighton
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,295 £1,295 53,095
  12 weeks £1,650 £1,650 67,650
  24 weeks £3,300 £3,300 135,300
  36 weeks £4,950 £4,950 202,950
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 : 41 ราคาโปรโมชั่น หมดธันวาคม 2020

 • Intensive English Course 30 lessons,
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,820 £1,820 74,620
  12 weeks £2,400 £2,400 98,400
  24 weeks £4,800 £4,800 196,800
  36 weeks £7,200 £7,200 295,200
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 : 41 ราคานี้ถึง ธันวาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
20 Queens Rd,Brighton, The City of Brighton and Hove BN1 3XA,สหราชอาณาจักร