หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Online Course , Sprachcaffe Language Plus, London
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  4 Weeks £68 £68 2,312
  4 Week £160 £160 5,440
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน ยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนถึงช่วงนี้

 • Maxi group Afternoon 20,Sprachcaffe Language Plus, London
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  12 Weeks £900 - £900 36,900
  24 Weeks £1,200 - £1,200 73,800
  36 Weeks £2,700 - £2,700 110,700
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนถึงธันวาคม 2020

 • Maxi group Morning20,Sprachcaffe Language Plus, London
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £980 - £980 40,180
  12 Weeks £1,100 - £1,100 45,100
  24 Weeks £2,200 - £2,200 90,200
  36 Weeks £3,300 - £3,300 135,300
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนถึงธันวาคม 2020

 • Maxi Group Morning 20 Lessons, Sprachcaffe Language Plus, London
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,176 - £1,176 51,744
  12 weeks £1,400 - £1,400 61,600
  24 weeks £2,800 - £2,800 123,200
  36 weeks £4,200 - £4,200 184,800
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท พิเศษสุด ราคาหมดสิ้นเดือน Dec 2023

 • Intensive English Course 30, Sprachcaffe Language plus, London
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,890 - £1,890 77,490
  12 weeks £2,500 - £2,500 102,500
  24 weeks £5,000 - £5,000 205,000
  36 weeks £7,500 - £7,500 307,500
  หมายเหตุ :

  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลียน £1= 41 ราคานี้หมดสิ้นปี 2020

 • Intensive English Course 30 lessons, 22.5 hrs/wk
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,680 7 free 1 £1,470 79,380
  12 weeks £2,280 10 free 2 £1,900 102,600
  24 weeks £4,560 20 free 4 £3,800 205,200
  36 weeks £6,840 30 free 6 £5,700 307,800
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลียน £ =54 โปรโมชั่นสมัครเรียนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Sprachcaffe London Edwards Language School – Sprachcaffe School 36-B The Mall Ealing, LONDON W5 3TJ United Kingdom